YMCA

Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men´s Christian Association) je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

YMCA pracuje ve 125 zemích světa a má přes 45 milionů členů.

V České republice má přibližně 4 000 členů a 26 poboček.

 

ČLENSTVÍ V YMCA

YMCA má dva druhy individuálního členství.

YMCA je otevřená všem bez rozdílu vyznání, pohlaví, věku či rasy. Aby si YMCA udržela svoji otevřenost a zároveň neztrácela svoji křesťanskou orientaci, praktikuje zásadu dvojího členství.

Běžným členem YMCA se může stát kdokoli, koho přitahuje nějaký program, který YMCA nabízí, a kdo respektuje a vysloveně neodmítá poslání a cíle YMCA, jak je vyjadřuje Pařížská báze, nebo dokonce vítá její křesťanský profil, i když třeba sám není křesťan.

Spolu s otevřeným členstvím platí zásada křesťanského vedení. Znamená to, že u spolupracovníků, kteří na sebe berou odpovědnost za směřování YMCA (členové výboru, sekretáři, vedoucí jednotlivých programů) YMCA žádá, aby nejenom respektovali a neodmítali její poslání, ale aby se stali tzv. činnými členy.

Činní členové nesou odpovědnost za směřování YMCA a hledání cest, jak jej přenášet do praktického života. Vedou YMCA v jejím úsilí o získání mladých lidí pro Krista.

Činným členem se může stát ten běžný člen YMCA, který dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání sdružení YMCA, vyjádřené ve stanovách, sdružuje se ke křesťanské službě v YMCA a účastní se práce YMCA nejméně po dobu tří měsíců a který složí slib činného člena.

Navenek je rozdíl mezi běžným a činným členem vyjádřen tím, že činní členové mají - na rozdíl od běžných členů - právo volit a být voleni do vedení (výborů) YMCA. Stejně tak sekretáři YMCA jsou činnými členy.

Běžným i činným členem YMCA se můžete stát tak, že o členství požádáte kteroukoliv lokální YMCA.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY YMCA PRAHA

Rodina 300 Kč, děti a důchodci 120 Kč, dospělý 240 Kč (vše za kalendářní rok).

 

© 2007 Všechna práva vyhrazena MC Domeček. | Kontakty | Podpořte nás | Přihlásit se
Služby: eHosting | Advokátní kanceláře praha | Kocman | JUDr. Daniel Šplíchal 
Webdesign:Petr Šimčík

TOPlist