Montessori pracovny

 

 

II. POLOLETÍ  -  14. 2. až 6. 6. 2018

 

děti 1,5 - 3 roky

středa

14.2. - 20. 6. 2018

(17 lekcí: 2 040,- Kč)

včetně přednášky

STŘEDA

15.30 - 16.20

děti 3 - 6 let

pátek

23.2., 9.3., 23.3., 6.4.,  27.4., 11.5., 27.5.

(7 lekcí: 840,- Kč) 

včetně přednášky

PÁTEK

15.30 - 16.20

 

Montessori pracovny pro rodiče s dětmi od 1,5 – 3 let probíhají společně s rodiči. Vyzkoušíte si práci s různými pomůckami, zejména z oblasti praktického života a smyslového vnímání.

 

Úvodní hodina pro rodiče přihlášených dětí ZDARMA: 15. 2. 2018 od 19.00 v MC. Ostatní zájemci vstupné 100,- Kč.

Páteční Montessori pracovny jsou určeny dětem od 3 až 6 let.  Děti s rodiči společně pracují s aktivitami praktického života (příprava jídla, úklid, sebeobsluha..), montessori pomůckami pro smyslovou výchovu (rozvoj smyslů, vnímání, rozlišování), jazyk (řeč, slovní zásoba, písmena, příprava na psaní a čtení,) matematiku (geometrie, čísla, počítání) a kosmickou výchovu (biologie, zeměpis, dějiny, současný svět), zkoumají a experimentují s vlastnostmi materiálů, tvoří apod.

Část lekce je vždy nějak tématicky zaměřená a probíhá formou společné hry/práce. Ve druhé části mají  děti prostor naplno se ponořit do práce a hraní s pomůckami.

23.2. - Tvary a velikosti

  9.3. - jaro, jarní příroda, zvířátka

23.3.. - Geometrická tělesa

6.4. - Čísla a počty

27.4. -  Jazyk (slovní zásoba, příprava na čtení a psaní)

11.5. - Jazyk (slovní zásoba, příprava na čtení a psaní)

27.5. - Léto, cestování a smysly

"Praktická výchova (příprava pro praktický život) a kosmická výchova (všeobecné znalosti) jsou součástí všech pracoven."

Lektor: Ing. Jana Lokvencová

Maximální počet dětí ve skupince je 7.         

Přihlášky a více informací na emailu: lokvencova.jana@seznam.cz

Fotky z našich kroužků ZDE

 

Montessori pracovny v Mateřském centru Domeček

 

Montessori pracovna je místo, kde se společně setkávají rodiče a jejich děti s Montessori pedagogikou a dětem je umožněno pracovat s Montessori pomůckami a aktivitami.

 

Každé dítě během svého vývoje prochází tzv. senzitivními fázemi. Jsou to období, která trvají jen určitou dobu, a kdy je dítě zvláště vnímavé k získávání určitých schopností. Pravidelná návštěva Montessori pracovny pomůže rodičům poznat v jaké senzitivní fázi se dítě nachází a jak a v čem ho mohou nejlépe podpořit.

Montessori pracovny jsou vedeny v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Děti se učí samostatnosti především díky pomůckám tzv. “praktického života“, který obnáší přenášení, třídění, přesýpání, zametání a další. Smyslová výchova nabízí různé možnosti ke zkoumání materiálů pomocí smyslových vjemů – při rozlišování barev či různých povrchů atd.. Tyto poznatky navazují plynule na matematické a jazykové dovednosti. Děti tak mohou rozvíjet svou grafomotoriku, předmatematické dovednosti, řeč, slovní zásobu, hravou formou se připravovat na čtení, psaní a počítání. V oblasti kosmické výchovy hravou formou poznáváme přírodu, vesmír a svět kolem nás. Dále se rozvíjí soustředění, smysl pro pořádek a dokončení činnosti, respekt a mnoha dalšího.

Rodiče mohou získat mnoho inspirací, jak s dětmi pracovat, rozvíjet je a poznávat jejich senzitivní období, která jsou pro rozvoj velmi důležitá a umožňují dětem přirozený rozvoj dle jejich možností a potřeb. Navíc se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem – lektor je zde pouze jako průvodce.

Výhodou pravidelného setkávání se v rámci kurzu Montessori pracovny je také dětský kolektiv, na který si děti pomalu přivykají, učí se vzájemnému respektu, spolupráci a rozvoji pozorování při sledování činnosti ostatních dětí.

Pracovny jsou vhodné pro rodiče s dětmi, kteří uvažují o zápisu dětí do Montessori školky, pro rodiče dětí, kteří se o Montessori pedagogiku zajímají a chtějí ji praktikovat v domácím prostředí i pro rodiče, kteří chtějí své děti rozvíjet přirozeným způsobem a pomoci dětem získat hravou formou dovednosti důležité pro jejich vývoj.

Součástí pracoven pro děti 3 - 6 let je i malý domácí úkol. Smyslem je naučit děti, že mají vedle zábavy i povinnosti. V tomto věku stačí jeden úkol, který je hotov za pár minut.

 

Pomůcky pro práci s dětmi v Montessori pracovnách 3 - 6 let 

 

 

 

© 2007 Všechna práva vyhrazena MC Domeček. | Kontakty | Podpořte nás | Přihlásit se
Služby: eHosting | Advokátní kanceláře praha | Kocman | JUDr. Daniel Šplíchal 
Webdesign:Petr Šimčík

TOPlist