Školička Sluníčko

Pondělí, Úterý, Středa

08:00 - 12:00

11. 09. 2023 – 26. 06. 2024

Kapacita školičky je pro toto pololetí zcela naplněná!

Školička je určena pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů a probíhá každé PONDĚLÍ, ÚTERÝ a STŘEDA od 8.00 do 12.00 

Do školičky nepřijímáme děti mladší dvou let!!!

Nabízíme pravidelný program, který doprovází pohybové hry, písničky, tvoření a pobyt venku.

Školička probíhá v prostorách MC Domeček v malém kolektivu – max. 12 dětí. 

Děti si zvykají na pobyt ve školce bez maminky a navazují první vztahy s kamarády.

Samozřejmostí je individuální přístup k dítěti, vytvoření bezpečného prostředí pro tvorbu sociálních vztahů, pomoc dítěti při osvojování základních návyků a podpora samostatnosti, partnerské vztahy s rodiči atp.

Připravujeme děti na plynulý a pohodový přechod do „velké školky“.